Profilering

Middels de methodiek ACTION TYPES, waarbij motoriek en brein met elkaar worden afgewisseld en gekoppeld, zijn wij in staat uw voorkeursprofiel in kaart te brengen. In dit profiel acteert u gemakkelijk, het geeft aan waar u zich happy voelt.

 

Binnen werk, school, studie, zakenleven of privé  is het kennen van uzelf uitermate belangrijk. Deze factor bepaalt in hoge mate waar uw baan of studie succesvol zullen zijn en plezier zullen opleveren. Uitval binnen studies is een rechtstreeks gevolg van het niet terug kunnen vinden van eigen kernwaarden en/of sterke punten. Minder energie in werk of burnout zijn direct hieraan gerelateerd. Over deze gebieden kunnen wij een gerichte uitspraak doen over het nu... en over de toekomst.

 

Talents in Life doet geen uitspraak over goed of fout. Uw eigen profiel is te allen tijde goed. Het is de kunst om uw sterkten binnen uw profiel tot volle wasdom te laten komen. Wij kunnen u daarbij helpen.